Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZDRAŽOVÁNÍ NÁJMŮ V BYTECH VŠECH KATEGORIÍ V MAJETKU MĚSTA OD 1. 1. 2010

Ve čtvrtek 17. 9. 2009 se uskutečnilo jednání zastupitelstva města Přeštice. V úvodu vystoupil starosta města se zprávou o činnosti rady města v mezidobí od posledního zasedání zastupitelstva.

Informoval mimo jiné zastupitele o tom, že rada města na svém zasedání dne 4. 8. 2009 přijala usnesení, že od 1. 1. 2010 zdraží nájem v bytech všech kategorií, které jsou v držení města, a to na maximum, které umožňuje současná vyhláška MMR č.180/2009 Sb.

K tomuto bodu vystoupil v diskusi zastupitel KSČM a zeptal se pana starosty, jestli by zastupitelům mohl sdělit důvody, které vedou radu města (5 lidí – ODS 2, Nezávislí 2, KDU-ČSL 1) ke zdražování nájmů v městských bytech v této době, kdy je hospodářská krize, kdy není práce, podniky propouštějí, některé firmy krachují a situace se zatím nelepší.

Upozornil na to, že jen od srpna 2008 do srpna 2009 bylo zaevidováno na úřadech práce a se žádostí o podporu v nezaměstnanosti v ČR nově 181400 nezaměst-naných lidí a že celkově je nyní bez práce v ČR 499 000 lidí.

(Pozn.: Což je velké množství lidí. Nárůst nezaměstnanosti za rok skoro jako 30 x celé Přeštice. Ve vojenské terminologii je možné říci, že 18 divizí nezaměstnaných napochodovalo na pracovní úřady. Kdo byl na vojně, ví o čem je řeč.) 

Zároveň zastupitel za KSČM vyslovil názor, že to není správné a vůči občanům města citlivé rozhodnutí v této době. 

Pan starosta na to odpověděl
, že se rada rozhodla přistoupit ke zdražení nájmu z toho důvodu, že je to poslední možnost, kdy město může zvýšit nájem podlé této vyhlášky a že neví, jak to bude v další vyhlášce. A zároveň uvedl, že nájemné v bytech s tržním nájemným ve městě je pořád vyšší než v městských bytech. 
(Pozn.: Týká se to cca 206 bytů v Přešticích). 


Jen na vysvětlenou pro čtenáře těchto řádek o čem je řeč.

I v Přešticích už dávno skončil „SAMET“. Rada města schvaluje na svých zasedáních soudní výpovědi z městských bytů těm, co neplatí nájem. Kdo dluží  městu 10 000,- Kč a více – dává rada výpověď ! Zatím to byli „chroničtí neplatiči“!  Někteří z neplatičů se rychle srovnali a začali jednat o splátkových kalendářích. Nikdo ze zastupitelů proti tomu zatím neřekl ani slovo, včetně zastupitelů KSČM.

Jestliže je však hospodářská krize a každý měsíc přibývají tisíce lidi na pracovních úřadech a je předpoklad, že do konce roku 2009 jich budou další desítky tisíc, tak je zcela pravděpodobné, že do tohoto problému mohou spadnout  po 1.1.2010 v našem městě i rodiny s dětmi, nízko příjmové skupiny obyvatel, někteří občané, kteří žijí v bytě sami. A z tohoto důvodu považujeme rozhodnutí rady města o zvýšení nájmu v této době doslova za protilidové !

Není žádným tajemstvím, že v tomto kapitalistickém systému, který panuje v ČR nikoho nezajímá jestli máte práci! A nikoho nezajímá jestli máte kde bydlet a z čeho platit nájem. To je Váš problém! A jestliže bydlíte pod mostem, tak se maximálně dozvíte, aby jste neobtěžovali slušné občany!

Z odpovědi pana starosty je patrné, že radu města bohužel zajímají pouze zájmy vedení města, ale problémy občanů města radu nezajímají
. V žádném případě v této souvislosti nemůže být řeč o citu pro situaci a o pochopení pro potřeby a pocity občanů ze strany vedení města ! Naopak !

Rada města by měla dle našeho názoru toto rozhodnutí zrušit, dokud se hospodářská situace v zemi nezlepší. Nevysílá tím občanům dobrý signál. Řada občanů má totiž oprávněný strach z budoucnosti!

Podle všeho to vypadá, že zprávy o hospodářské krizi v naší zemi na radnici v Přešticích zatím ještě nepronikly.

Bohužel, k tomuto názoru zastupitelů za KSČM se nikdo ze zastupitelů druhých stran nepřidal. Nikdo další k tomu na zasedání nevystoupil, přešlo se to mlčením.

 

 
 

Portrét