Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program ZO KSČM Přeštice 2014 - 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

PRO PŘEŠTICE, SKOČICE, ŽEROVICE A PŘEŠTICE - ZASTÁVKU

NA ROKY 2014 – 2018
 

logok.jpg


Zástupci KSČM se v právě ukončeném volebním období aktivně zapojovali do činnosti volených orgánů města a podíleli se na všestranném rozvoji našeho města a přidružených obcí.

Jsme připraveni nabídnout síly a schopnosti našich zástupců pro další aktivní práci v následujícím volebním období.

Jsme připraveni spolupracovat s každým, komu dají voliči ve volbách důvěru.

V práci našich zastupitelů chceme prosazovat tyto rozvojové projekty našeho města a přidružených obcí.
 
V Přešticích budeme prosazovat:
 
Splnění úkolů na straně města do roku 2016, které jsou nutné pro zahájení budování silničního obchvatu našeho města v roce 2017.
 
Dokončení realizace již schváleného projektu parkování vozidel, který by měl odlehčit centru našeho města.
 
Udržení a další rozvoj hromadné dopravy spojující Přeštice s okolními centry
 
Dokončení rekonstrukce sportovně – relaxačního areálu KČT v Přešticích, pro oddych a sport občanů.
 
Rozhodnutí otázky o nejlepším umístění nekrytého plaveckého bazénu v Přešticích a následně pracovat na přípravě projektu jeho výstavby.
 
Vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou v Přešticích.
 
Postupnou realizaci dlouhodobého projektu budování penzionu pro seniory z areálu bývalého ředitelství JZD na Pohořku, včetně výstavby sociálních bytů.
 
Opatření na snížení ceny městské vody, která je drahá, téměř nejdražší v širokém okolí.
 
Realizaci již započatého projektu na snížení ceny tepla z CZT v Přešticích pro občany
 
Opravu střechy hasičárny Sdružení dobrovolných hasičů v Přešticích a další postupnou modernizaci jejich vozového parku a techniky.
 
Další individuální bytovou výstavbu občanů.
 
Vytváření dobrých podmínek a budování vztahů s podnikatelskými a hospodářskými subjekty, pro udržení a rozvoj zaměstnanosti ve městě, pro podporu rozvoje našeho města.
 
Posílení pracoviště ortopedického lékaře, rozšíření a zkvalitnění rehabilitační péče v Přešticích o různé procedury, jako je např. vodoléčba a jiné.
 
Zachování Klubu mladých v nějaké modifikované podobě v budově KKC v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací restaurace v hotelu na náměstí.
 
Zvýšení finanční podpory práci společenských, zájmových a sportovních organizací ve městě, především v práci s dětmi a mládeží.
 
Zkvalitnění řízení činnosti Městské policie, registrujeme zvyšující se kritiku občanů na její činnost, občané poukazují na nárůst kriminality ve městě, nárůst vandalismu a šíření drog. 
 
Pokračování prací na realizaci protipovodňových opatření, včetně vyčištění některých kritických míst řeky Úhlavy.
 
Nepodpoříme privatizaci části zbývajících městských bytů za navrhovaných podmínek, kdy minimální prodejní cena bytu má být 500 000,- Kč.
 
Ve Skočicích budeme prosazovat:
Dokončení chodníků v obci kolem památníku.
Oprava víceúčelové vodní nádrže pro zabezpečení letní koupání obyvatel
 
V Přešticích – Zastávce budeme prosazovat:
Provedení vyčištění Suchanovského potoka, který ohrožuje bydliště občanů, kteří žijí v jeho blízkosti a poškozuje opakovaně jejich majetky.
Pokračování prací na přípravě odkanalizace obce.
Řešení možnosti obnovení kulturní místnost v obci
 
V Žerovicích budeme prosazovat:
Pokračování v postupném budování chodníků
 

Podpoříme i dobré náměty ostatních stran i občanů. 
 

s_lidmi.jpg

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář