Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V PŘEŠTICÍCH

 

 SITUACE KOLEM PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V PŘEŠTICÍCH:  

 

Vážení voliči a sympatizující KSČM v Přešticích,
Vážení spoluobčané,

poskytujeme Vám touto cestou, jako zvolení zastupitele města Přeštice za KSČM, průběžnou informaci k protipovodňovým opatřením ve městě Přeštice. 


2011 

Informace zveřejněná na těchto www stránkách k 28.01.2011:

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V PŘEŠTICÍCH SE VRACÍ NA ZAČÁTEK DO BODU NULA:
 
Ve čtvrtek 27.1.2011 se zastupitelstvo města Přeštice věnovalo aktuální situaci kolem protipovodňových opatření ve městě.
 
Projednávalo informaci Ministerstva zemědělství ČR a Povodí Vltavy v Plzni, že projekty protipovodňových opatření, zpracované v předchozím období městem Přeštice, byly shledány jako odborně nevhodné, které nejsou v souladu s plány hlavních povodí ČR a proto, že jsou vyřazeny z dotačního programu č.129 120 – Podpora prevence před povodněmi II.
 
Tyto orgány doporučují městu Přeštice začít od nuly!
 
Tím došlo k tomu, že byly promarněny roky práce, vynaloženy zbytečné peníze a úsilí.
 
Na zastupitelstvu se kolem toho otevřela ostrá diskuse. Padaly otázky ve smyslu - kdo je vinen za pochybení v odborné stránce projektu ze strany města. Jak je možné, že pochybení v projektech bylo oznámeno starostovi města Mgr. Fornouzovi se zástupci Povodí Vltavy již 3.1. 2008 a naposledy 3. března 2010 a on o tom neinformoval zastupitele do dnešního dne, případně nesjednal nápravu. Jak je možné, že tak zásadní písemné stanovisko strategického partnera z 3. května 2010 nebylo projednáno na poradě vedení města, ani nebylo předloženo zastupitelstvu města na vědomí. Proč se ještě v září 2010 vykupovaly pozemky od občanů a směňovaly pozemky pro potřebu výstavby inundačního koryta, které se teď nebude realizovat a tyto pozemky jsou pro město zbytečné. Atd., atd.
 
Bývalý starosta Mgr. Fornouz za ODS na to nedokázal odpovědět. Osobní zodpovědnost nepřiznal.
 
Bývalý předseda Komise životního prostředí Mgr. Stanislav Duchek – ekolog a garant protipovodňových opatření za město Přeštice v minulém volebním období, nebyl na jednání zastupitelstva přítomen.
 
Nové vedení města se o tomto stanovisku Ministerstva zemědělství ČR doslechlo poprvé až 13.12.2010.
 
Výsledkem toho nyní je, že 2.2.2011 je sjednána společná schůzka zástupců města Přeštice, Povodí Vltavy a Ministerstva zemědělství ČR za účelem vysvětlení změny posudku strategického partnera. Schůzka se uskuteční na Ministerstvu zemědělství.
 
Tak takhle dopadlo projednávání protipovodňových opatření v Přešticích v předchozím období. Celou dobu jsme na to upozorňovali, viz předchozí texty, zde níže. Nikdo na názory zastupitelů KSČM nebral zřetel.
 
Nascanované dopisy Ministerstva zemědělství ČR, Povodí Vltavy a zápis z jednání si můžete prohlédnout ve fotogalerii - viz klepněte na červený odkaz pod tímto textem:
 
 
 
 

2010 

Informace zveřejněná na těchto www stránkách k 23.09.2010:

Dne 23.9.2010 se konalo poslední zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období před komunálními volbami. Na programu jednání byla informace o stavu výkupu pozemků u břehu řeky v Přešticích a pro výstavbu průlehlového inundačního koryta v lukách mezi Přešticemi a Příchovicemi pro protipovodňová opatření.
 
Zprávu předložil písemně místostarosta Mgr. Kmoch a doplnil ji úvodním slovem, kdy informoval zastupitelstvo, že téměř všechny pozemky jsou již vykoupeny a jsou v majetku města. U několika málo pozemků je uzavřena „smlouva o smlouvě budoucí směnné“, takže v průběhu dalšího období budou tyto pozemky převedeny do majetku města výměnou za jiné pozemky.
 
Místostarosta Kmoch zároveň informoval zastupitele, že dosavadní postup těchto prací kolem získání pozemků, doposud nebránil a nebrání žádným úředním úkonům, ať vydání územního rozhodnutí, tak nyní stavebního povolení. Pozemky jsou připraveny pro realizaci protipovodňových opatření.
 
Projednání tohoto bodu však skončilo fraškou. Starosta města Mgr. Fornouz informoval zastupitele, že se na něj obrátit dnes (23.9.2010) odpoledne ve 14.00 hodin Mgr. Duchek – zastupitel města za Nezávislé a předseda komise Životního prostředí města – garant protipovodňových opatření ve městě. Že mu předal svůj dopis s prosbou, aby jej starosta přečetl na jednání zastupitelstva při projednávání tohoto bodu, že on se musí z tohoto zasedání omluvit.
Jednalo se tvrdou osobní kritiku místostarosty Kmocha, že on je vinen za problémy s nerealizací protipovodňových opatření v Přešticích. Byla to zpráva jako z jiného světa. Možná už byla poznamenána blížícími se komunálními volbami, kdy místostarosta Kmoch kandiduje jako lídr za jiné Nezávislé, protože s partou Nezávislích, kde kandidoval i Mgr. Duchek se již dlouho před volbami rozešel.
 
K tomu stačil říct překvapený místostarosta, že tuto zprávu slyší prvně, že o ní neměl ani potuchy. A že mu Mgr. Duchek nic osobně neřekl, když se s ním nedávno potkal.
 
K tomu se rozproudila diskuse. Zástupce KSČM k tomu řekl, aby zastupitelstvo tuto zprávu Duchka neprojednávalo, že je to „.blábol“. Že to přesně odpovídá dosavadnímu stylu Duchkovo jednání. Dát zprávu na poslední chvíli, dvě hodiny před jednáním, kdy už není čas se s ní blíže seznámit, případné skutečnosti si ověřit a k tomu se osobně nezúčastnit tohoto jednání.
Mgr. Duchek totiž celé čtyři roky jednal se zastupitelstvem stylem “jde to výborně, máme přísliby, ale více nechci říct, abych to nezakřikl“. Ostatním zastupitelům, starostovi i vedení města to vyhovovalo, KSČM to celé volební období kritizovala!
 
Zástupce KSČM k tomu na závěr řekl: “Tak to Duchek nezakřiknul." "Ale faktem je, že se neudělalo v protipovodňových opatřeních, v tomto volebním období, za čtyři roky nic hmatatelného“.
Nebyl vykopnut ani jeden drn!
 
To se nelíbilo paní tajemnici, která opět kandiduje za Nezávislé jako Duchek a řekla, že ona je spokojena, že se udělalo v protipovodňových opatřeních dost!
 
Zástupce KSČM už k tomu jen zaglosoval: „Jen abychom nedopadli jako v Troubkách, tam taky byli úředníci spokojeni“.
 
Nakonec byla Kmochova zpráva hlasováním vzata na vědomí. Duchkovo zprávě už se nikdo nevěnoval.
 
Takže, je to na Vás vážení spoluobčané, aby jste posoudili, jestli bylo uděláno dost nebo nikoli.
 
Tady končí informace zastupitelů za KSČM o protipovodňových opatřeních. Blíží se nové komunální volby a až po nich se uvidí, jestli bude možné v těchto informacích pokračovat. 
Snažili jsme se, aby jste měli průběžně aktuální informace o tom, co je v této věci v Přešticích nového. Často jsme měli problém, jako zastupitelé, se k těmto informacím sami dostat. Jako dva zastupitelé KSČM z patnácti jsme více nezmohli.
 

2009 

Informace zveřejněná na těchto www stránkách k 17.12.2009:

Ve čtvrtek dne 17.12.2009 se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva města Přeštice v roce 2009. Toto zvolené zastupitelstvo zakončilo třetí rok své činnosti a rokem 2010 vstoupí do posledního, čtvrtého roku před komunálními volbami, kdy bude zvoleno nové zastupitelstvo.
 
Na jednání byla na poslední chvíli, minutu před zasedáním zastupitelstva, předložena informativní písemná zpráva, zpracovaná místostarostou Mgr. Kmochem, ohledně vykupování pozemků pro protipovodňová opatření, při břehu řeky ve městě.
 
Místostarosta Kmoch uvedl, že jednání ohledně výkupu pozemků městem stále pokračují, a to přesto, že koncem roku 2009 měly být pozemky již vykoupeny.
 
Zastupitel za KSČM se se znepokojením zeptal místostarosty Kmocha, jestli by mohl členům zastupitelstva sdělit konkrétní termín, kdy bude výkup pozemků ze strany města ukončen, protože už měl být v tomto období dávno dokončen.
 
Místostarosta Kmoch uvedl, že neví. Dále prohlásil, že budování protipovodňových opatření ve městě výkup pozemků zatím nebrání.
 
Na to se zeptal zastupitel KSČM pana starosty Mgr. Fornouze, jestli by zastupitelům mohl tedy sdělit, když výkup pozemků ničemu nebrání, jaké konkrétní kroky budou teď učiněny v protipovodňových opatřeních. Starosta pouze uvedl, že se „jedná“. Nic konkrétního nebyl schopen sdělit.
 
Zastupitel za KSČM na to učinil prohlášení ve smyslu: Co si má volič a občan bydlící u řeky z těchto odpovědí vzít ? A co se vlastně dozvěděl ?
 
Na to se na tvářích členů rady města rozzářil úsměv, kteří seděli za předsednickým stolem, jak chytře odpověděli zastupiteli za KSČM na jeho hloupé otázky.
 
Jelikož nikoho jiného ze zastupitelů města tato problematika nezajímala, nikdo neměl potřebu k tomu hovořit, pokračovalo zasedání zastupitelstva ve schváleném programu.
 
V srpnu 2010 to bude 8 let od ničivých povodní tady ve městě. Dnes v prosinci 2009 už je téměř jasné, že už se do komunálních voleb koncem roku 2010, kdy se bude volit nové vedené města, v této věci neudělá nic.
 
A tak dříve vyslovená slova ekologa Mgr. Duchka (zastupitele za Nezávislé), který je odborný garant protipovodňových opatření ve městě: „Jednáme, máme přísliby, ale více nechci říci, abych to nezakřikl“, se stala oficiální zastírací formulí a tato slova nabírají stále obludnějších rozměrů.

 

Občané bydlící v zátopové oblasti města by se měli podle této informace ve svém zájmu zařídit. Více pro ně jako dva zastupitelé za KSČM z 15 zastupitelů  momentálně nemůžeme udělat. 

Informace zveřejněná na těchto www stránkách k 11.07.2009:

Na přelomu června a července 2009 udeřily v České republice opět rozsáhlé povodně. A to na mnoha místech, kde to nikdo nečekal a nepředpovídal, ale také na místech, která se před pár lety sotva vzpamatovala z ničivých povodní. Škody na majetku dosáhly opět několika milard korun, o život přišlo více než 10 lidí. Řada lidí přišla o všechen svůj majetek. Mnozí jej neměli ani pojištěný. K tomu všemu je hospodářská krize a někteří z těchto lidí přišli v tomto období i o práci a zdroj peněz.

Informace zveřejněná na těchto www stránkách k 30.06.2009:

Povodně znovu ukázaly, že je potřeba být připraven. Jako zastupitelé zvolení za KSČM věnujeme této otázce v našem městě průběžně a dlouhodobě velkou pozornost. Chceme Vás proto touto cestou informovat, jaká je situace v protipovodňových opatřeních v našem městě k 30.06.2009:

Dne 18.3.2009 schválilo zastupitelstvo města záměr (dalo souhlas) - k odkoupení, nebo k převzetí formou bezplatného daru pozemků od jejich vlastníků do majetku města, které budou dotčeny protipovodňovými stavbami, či opatřeními. Tzn. dalo souhlas k výkupu těchto pozemků pro protipovodňová opatření, aby tyto pozemky byly v majetku města. Jedná se o malé pozemky u břehu řeky směrem do města v držení 120 osob, organizací nebo státních institucí. Celý tento proces se však předjednával již delší dobu, téměř rok.

Dne 24.4.2009 - předložil na jednání zastupitelstva města zastupitel, Mgr. Stranislav Duchek /za Nezávislé/ - předsesa komise ŽP města dokument - "Zprávu předsedy komise životního prostředí města Přeštice k situaci v protipovodňových opatřeních". Zpráva byla předložena zastupitelům až na jednání a byla v rozsahu 1 strany A4.

V této zprávě Mgr. Duchek poukazoval na to, že místostarosta města Mgr. Kmoch nepřistoupil zodpovědně z titulu své funkce a kompetencí k získání dotčených pozemků do majetku města a že vyřešení této majetkové záležitosti je v nedohlednu, ačkoliv na to byl rok čas.

Zároveň informoval zastupitele o tom, že na protipovodňová opatření v Přešticích jsou přislíbeny finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR z programu: "Prevence před povodněmi".

Zastupitelstvo schválilo většinou přítomných hlasů tuto "Zprávu o znepokojivém stavu příprav protipovodňových opatřeních". (Byl však také předložen protinávrh, vzít tuto zprávu jen na vědomí, protože zpráva byla předložena až na jednání zastupitelstva a nebyl čas si některá tvrzení v ní uvedená ověřit, či prověřit přijatá usnesení k této problematice). Místostarosta Mgr. Kmoch byl veřejně pokárán a požádán o nápravu věci. Ten na svoji obhajobu uvedl, že si zjišťoval, zda uvedené majetky musí být v majetku města v této fázi jednání o dotace a že dostal kompetentní informaci že nikoliv. Uvedl, že se na tom pracuje, ale že je několik občanů, kteří pozemky nechtějí prodat městu pro tyto účely, ale že se s nimi stále jedná.

Dne 11.6.2009 informoval místostarosta města Mgr. Kmoch zastupitelstvo o tom, že se podařilo městu dohodnout s občany, kteří nechtěli původně prodat svoje pozemky městu pro protipovodňová opatření. Uvedl, že během prázdninových měsíců by mohl být celý tento proces ukončen a dotčené pozemky by měly být v majetku města. Nic by potom nemělo z majetkového pohledu bránit v realizaci protipovodňových opatření v Přešticích.


2008 

Informace poskytnutá na těchto www stránkách k 30.09.2008: 

Vážení spoluobčané, voliči,

poskytujeme Vám touto cestou, jako zvolení zastupitele za KSČM v Přešticích, aktuální informaci k protipovodňovým opatřením ve městě Přeštice ke dni 30. 09. 2008.

Jak víte, Základní organizace KSČM v Přešticích představila veřejnosti před komunálními volbami v roce 2006 svůj volební program. (Je zveřejněn na jiném místě těchto našich www stránek).

Jedním z našich hlavních bodů v oblasti investic bylo, že  zvolení zastupitelé za KSČM budou usilovat v tomto volebním období a prosazovat, dokončení protipovodňových opatření kolem řeky Úhlavy s cílem ochránit majetky a životy občanů v našem městě. Neboť se jedná o jednu z velkých dlouholetých „bolestí“ našeho města.

Jsou za námi první dva roky od komunálních voleb z 11/2006 a je na místě se ptát, jaký je aktuální stav protipovodňových opatřeních ve městě.

Chceme také připomenout, že v srpnu roku 2008 uplynulo 6 let od pětisetletých povodní, které v srpnu 2002 postihly město Přeštice, ale i velkou část naší republiky a napáchaly ve městě obrovské škody.  

Za těchto 6 let od povodní, byla některá místa v naší zemi vyplavena povodněmi ještě jednou. Někde dokonce dvakrát. Město Přeštice a jeho občané měli zatím to štěstí, že se v průběhu těchto 6 let povodně tady, na řece Úhlavě neopakovaly.

V průběhu roku 2007 i 8 jsme jako zastupitelé za KSČM postupně sbírali informace na různých zasedáních a jednáních na Městském úřadu a na Komisi životního prostředí města, abychom zjistili jaká je současná situace v protipovodňových opatřeních ve městě. Protože se nás zmocňoval dojem, že se v této oblasti nic viditelného ve městě neděje. Tento dojem jak jsme zjistili s námi sdílí i řada spoluobčanů, kteří se nás ptají na to, jaká je situace v této oblasti !

Dříve než Vás zahltíme delším textem, chceme uvést po zmapování situace kolem protipovodňových opatření, jedno z našich zásadních stanovisek k této problematice:

Stanovisko zastupitelů za KSČM k protipovodňovým opatřením:

Město Přeštice, není po 6 letech od ničivých povodní více chráněno před velkou vodou než v roce 2002 a spoluobčané, kteří bydlí v zátopové oblasti musejí počítat s tím, že nejbližší velká voda jim opět napáchá velké škody. Je to tedy jen otázka času, kdy povodně udeří.

Nyní další podrobnosti: 

Již více než půl roku se dotazujeme na zasedáních zastupitelstva vedoucích funkcionářů města a zejména zastupitele a radního, předsedy Komise životního prostředí p. Mgr. Duchka – ekologa /za Nezávislé/, který je pro město odborným garantem těchto protipovodňových opatřeních v Přešticích, jaká je situace.

Rok se nám dostává informace od Mgr. Duchka: "Jde to výborně, jednáme s Povodím Vltavy, máme přísliby, víc nechci zatím prozrazovat, abych něco nazakřiknul" ! 

Když se tato nic neříkající informace opakovala po několika měsících, požádali jsme veřejně v září 2007 na zasedání zastupitelstva města Mgr. Duchka, aby u příležitosti 5. výročí povodní napsal do Přeštických novin článek, kde by informoval přeštickou veřejnost o tom, co je uděláno v oblasti protipovodňových opatření ve městě. Případně co se připravuje, aby také občané byli informování o skutečném stavu věci. Nestalo se nic. Tato situace se opakovala na jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2007. Kdy jsme si řekli, tak takhle už dál ne !

Upozornili jsme tehdy pana Mgr. Duchka, že poskytneme našim voličům a spoluobčanům informaci místo něj. A to na základě pouze dílčích a útržkovitých informací, které se nám podařilo doposud pracně získat. Poukázali jsme na to, že jsme zastupitelé a sami se nemůžeme dostat k těmto informacím. Co potom obyčejný občan bydlící u řeky. Vyslovili jsme také názor, že je vysoká pravděpodobnost, že se můžeme dopustit nepřesností a dokonce, že to může být informace, která se nebude vedení města líbit. Ale to už není náš problém.

Mgr. Duchek poté sice napsal, ale nic neříkají kratičký článek do Přeštických novin.

Na základě tohoto přetrvávajícího stavu, jsme se rozhodli zapátrat podrobněji a zveřejnit tyto informace sami.

Z jednání u Ing. Zbyňka Myšáka, PhD. – vedoucího odboru regionálního rozvoje MěÚ Přeštice z 3. 12. 2007, a ze zasedání Komise pro životní prostředí města 5. 12. 2007 se nám podařilo zjistit následující: 

Bylo to zřejmě způsobeno tím, že v srpnu 2002 se blížil konec volebního období. Cca 2 měsíce po povodních v listopadu 2002 se konaly nové komunální volby. Tehdejší starosta Benda byl v té době již vážně nemocen a už nepracoval. Zastupoval jej Mgr. Kmoch, který se stal po volbách starostou na další 4 roky. Odbor regionální rozvoje a investic v jehož čele stál tehdy Ing. Vojta toto hodnocení nezpracoval a následně byl zrušen pro celkově špatné výsledky práce. 

 

Zjistili jsme, že v současné době jdou protipovodňová opatření dvěma základními směry:

A) Krajinná opatření – jde o provedení komplexní pozemkové úpravy v katastru města Přeštice. Komise životního prostředí města zpracovala plán (mapu) řešení jednotlivých oblastí katastru, kdy město bude iniciovat s vlastníky pozemků úpravu těchto pozemků ve spolupráci s Katastrálním úřadem tak, aby se krajina řešila vodohospodářsky. Jinými slovy, voda z některých částí katastru města odtéká příliš rychle, proto se budou některé části zalesňovat, jiné zatravňovat, budou se budovat tůje, čistit strouhy, obnovovat cesty pro přístup k pozemkům, bude se zamezovat erozi půdy, jejímu splavování do koryt potoků a struh, atd.. Jedná se o méně finančně náročné práce. Současný stav je takový, že je vytvořen ucelený projekt, jako základ pro jednání s Katastrálním úřadem a vlastníky pozemků a práce postupně běží. Na tomto projektu odpracovala Komise životního prostředí a její členové dva roky práce a je potřeba ji za to pochválit. Tato krajinná opatření však žádným významným způsobem neovlivní povodňovou situaci. Jedná se jen o malé dopady na omezení povodňové situace. 

B) Technická opatření – protipovodňová. Zde město podle informací vedení města spolupracuje s Povodím Vltavy, které se podílí expertně i finančně na zpracování projektové dokumentace. 

Co bylo zatím v této oblasti uděláno od roku 2002:

1) Zatím bylo zprůchodněno nejužší kritické místo pod mostem na Zámostech, kde byl vybagrován a odvezen nános pod tímto mostem, aby se zlepšila průchodnost vody. Prostor byl zpevněn návozem kamene a bylo zde vybudováno od mostu směrem na Dolní Lukavici pomocné suché průlehlové (odvodňovací) koryto, které je po celý rok suché (jako louka), ale při zvýšeném množství vody v tomto prostoru začne působit jako pomocné odvodné koryto vody. (Viz fotogalerie na konci tohoto článku).

Bohužel toto koryto však řeší jen zvýšené srážky a přítoky z přilehlých luk a velkého svahu pod Ticholovcem. Již při mírných povodních, kdy se řeka částečně vyleje ze svého koryta, se však celý prostor, včetně tohoto koryta, zalije vodou a koryto ztrácí funkci do doby než hladina řeky opět poklesne. 

Např. začátkem prosince 2007 při zvýšených srážkách a zvětšeném množství vody toto koryto spolehlivě zafungovalo. (Viz foto). Jenom tato malá vodohospodářská úprava však stála město Přeštice cca 5 milionů Kč. 

2) Město Přeštice v roce 2007 zakoupilo asi 20 běžných metrů protipovodňových hrazení, které by se stavělo v nejnižší části břehu řeky ve městě v prostoru pod bývalým „Komunálem“ směrem na Havlíčkovo náměstí

 3) Řešení v rovině projektů :

Projekt č. 1: Vedení města uvažuje o tom, že by zhotovilo velké napouštěcí koryto (napouštěcí bazén) jen na louce od Sladovny ke KČT, (do cestičky k Příchovicům), kam by se v době zvýšených průtoků začala napouštět nadbytečná průtoková voda jako do bazénu a tím by se zmenšily kritické průtoky na řece kolem města. Toto opatření by fungovalo jen po určitou dobu, dokud by se bazén nenaplnil.

Pod Sladovnou by byly udělány na řece dva „práhy“, které by při zvýšeném průtoku začaly odklápět určité množství vody do tohoto bazénu a zachovaly by tak původní zvládnutelný průtok řekou. Jedná se však o náklady v mnoha milionech Kč, které město nemá. Náklady na tuto akci jsou kalkulovány kolem 15 mil. Kč, které město nemá ve svých finančních zdrojích.

Projekt č. 2: Další uvažovanou variantou je to, rozšířit koryto řeky na levé straně ve směru toku vody (tedy na straně do města) a to po celé délce od brodu pod Rybárnou až k poslednímu domu u brodu na Jordáně. A zároveň jej zpevnit kamenem, jako je to pod Rybárnou u jezu. Jedná se však o délku cca 441 metrů říčního toku. Při jedné z variant je počítáno s posunutím plotů soukromých zahrádek směrem od řeky (jejich zmenšením) na levém břehu směrem do města. Po tomto břehu by byla tímto opatřením vybudována kamenná cestička, kterou by bylo možné dojít až k brodu k Rybárně.Zároveň je uvažováno s tím, že by se prohloubilo koryto řeky cca o 70 cm od ústí bývalého náhonu pod bývalou Teslou, až po brod na Jordáně. Náklady na tuto akci jsou kalkulovány ve výši min. 15 milionů Kč, které však město také nemá.

Projekt č. 3: Další součástí uvažovaného projektu protipovodňových opatření je otázka vybudování nového pomocného odtokového koryta řeky v nejužším průtokovém místě a to u mostu na Zámostech. Jde o to, že by se přes areál kynologů vybudovalo pomocné odváděcí koryto řeky, které by přeťalo silnici u čističky odpadních vod před mostem směrem k Přešticům a pokračovalo z druhé strany kolem čističky odpadních vod (než řeka) opět směrem do řeky. Toto řešení je kalkulováno na 25 milionů Kč, které však město také nemá. 

Na první dvě varianty má město zpracovanou prvotní projektovou dokumentaci.

Na základě zvýšeného zájmu a aktivity zastupitelů za KSČM kolem protipovodňových opatření ve městě se tato záležitost v roce 2008 znovu rozhýbala a posunula dále.

Po aktivitách zastupitelů KSČM v této oblasti zastupitelstvo města Přeštice pouze schválilo v prvním pololetí roku 2008 podání žádosti o přidělení finančních prostředků z fondů Evropské unie na projekt č. 1 – Tzn. na velké napouštěcí koryto.  Bohužel, na jednání zastupitelstva města neproběhla žádná seriozní diskuse k těmto opatřením. Tyto věci se řeší někde uvnitř Městského úřadu bez naší účasti. 

Jak nás informoval pan starosta na posledním zasedání zastupitestva v 09/2008, tato žádost však nebyla zatím nikam podána! Město prý čeká, až bude otevřen vhodný dotační titul.

Problém protipovodňových opatření je také potřeba chápat v tom, že nikdo nedá městu žádné peníze na tato protipovodňová opatření, pokud by město problém povodní přesunulo pouze dále, tzn. do Dolní Lukavice, nebo vedle do Příchovic, které jsou zvýšenou vodou také rychle ohroženy. 

V Přešticích se objevují u zastupitelů a u lidí v komisích, kteří mají blízko k problematice různé názory:
Někdo říká:  "Povodně byly v Přešticích vždycky a budou zas. Tak proč to řešit". 
(To jsou ale ti, co tam nebydlí).

Jiní říkají:  "S vodou neuděláš nic".

Další říkají: „Podívejte se na Švihov u Klatov, jaká tam vybudovali protipovodňová opatření. Jde to“!

Existuje i názorová skupinka, kteří říkají, že nechtějí investovat všechny peníze města do protipovodňových opatření, že se to týká jen malé části města. Oni, že chtějí za ty peníze budovat něco jiného.

Nejsme také ztotožněni jako zastupitelé zvolení za KSČM s názorem Městského úřadu, který aplikuje v praxi to, že Stavební úřad Přeštice, vydává bez omezení povolení na výstavbu nových staveb v záplavové oblasti v Přešticích u řeky se slovy.: „Záplavy, to je problém těch lidí, kteří tam chtějí stavět a staví“.


Když se na to podíváme z pohledu jednotlivce, který tam bydlí, vidíme, že ten sám, tam nezmůže proti záplavám absolutně nic. Ten očekává řešení a pomoc od města, které to však nechává na něm, jako jeho problém.
 

Současný stav je tedy takový, že město Přeštice na tato opatření nemá vlastní finanční prostředky a v horizontu 10 let (a možná i dále) nebude mít svoje finanční prostředky v potřebném objemu, také proto, že v současnosti čerpá nějaké úvěry na jiné projekty

Zatím tedy město Přeštice žádá o dotace z EU. Jestli budou přiděleny (resp. získány) se v tuto chvíli neví.

V tomto bodě se nachází protipovodňová opatření v Přešticích k 30.09.2008.

Tady také začíná mlha, kličkování, vyhýbání se odpovědi a schází informace. Je cítit snaha nechat věci vyšumět do vytracena, zapomenout.

Byla by to však jen strčená hlava do písku před problémy, které dříve či později přijdou.   

I nadále se jako zastupitelé zvolení za KSČM budeme záležitosti protipovodňových opatření věnovat a budeme Vás informovat o novinkách.

 

S protipovodňovými opatřeními se ve městě začalo opožděně a to v situaci, kdy město v této době nemělo k dispozici žádné volné finanční prostředky. V roce 2003 to bylo v oblasti úvah a tvorby koncepce. V roce 2004 byla zahájena jednáním s Povodím Vltavy o spolupráci.

Je známo usnesení zastupitelstva z 11. 3. 2004, které uložilo úkol Odboru regionálního rozvoje a investic pokračovat v pracích na protipovodňových opatřeních a inicializovalo zahájit komplexní pozemkové úpravy v katastru města.

Z roku 2005 je k dispozici první písemná sumarizace vyčíslení škod a následků povodní zpracovaná MěÚ. Je to zpracováno jako podklad pro zadání vypracování projektové dokumentace k protipovodňovým opatřením. 

 

Již v dubnu 2002 byla v Přešticích 10-ti letá povodeň, kdy byly plně zaplaveny vodou louky na Zámostech. 

 

Dne 13. 5. 2002 byly zahájeny práce na opravě jezu pod hasičskou zbrojnicí, který však stavbařům 3x uplaval, vždy kvůli velké vodě.

 

V srpnu 2002 přišly velké ničivé povodně. Škody napáchané v Přešticích jsou sečteny Městským úřadem na 47,2 mil. Kč. Bylo zaplaveno 72 objektů s trvalým užíváním k bydlení s 214 občany. Proběhla demolice 15 domů.

Není znám žádný dostupný písemný souhrnný dokument, který by projednala rada nebo zastupitelstvo města, ve kterém by se vyhodnotily povodně z roku 2002 ve městě a kde by byly stanoveny nějaké konkrétní úkoly, které by se nechaly kontrolovat, jak byly naplněny. Což považujeme za závažné !   

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář