Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEŠTICE - ÚKLID SNĚHU V ZIMĚ

ÚKLID SNĚHU VE MĚSTĚ PŘEŠTICE:

 
Při jednání zastupitelstva města, které se konalo dne 5.11.2009, v bodu „Zpráva o činnosti rady města v mezidobí od posledního zasedání zastupitelstva“, kterou přečetl starosta města, vystoupil v diskusi zástupce KSČM s dotazem na starostu města.
 
Zastupitel KSČM na pana starostu:
 
„Pane starosto“.
 
„Nemám v diskusi nic k tomu, co rada města dělala, ale chtěl bych se zeptat na to, co v zápisu z jednání rady města není“. 

„Jak známo, v letošním roce byla schválena novela Zákona o pozemních komunikacích, kdy zodpovědnost za údržbu chodníků i v zimě přechází na město, protože doposud za to byli zodpovědní občané, před jejichž domem je tento chodník“.
 
„Nedočetl jsem se v zápisu z jednání rady města v mezidobí o tom, že by rada města o tom jednala a že by přijala nějaké usnesení v této věci.

„Nedočetl jsem se, že by bylo přijato rozhodnutí o tom, nakoupit nějakou novou úklidovou techniku, ani jsem se nedočetl, že by rada města schvalovala nějakou smlouvu s nějakou úklidovou firmou“.

„A nezaregistroval jsem ani žádnou komunikaci s občany v této záležitosti ze strany vedení města.“
 
„Mám poznatky, že někteří lidé se vyjadřuje v tom smyslu, že nebudou sníh v zimě odklízet“.
 
„Jsem si vědom toho, že je to obrovská zátěž pro město, které na to dle mého názoru není připraveno!“
 
„A tudíž mám obavu, že by mohl neřešením tohoto problému vzniknout v nadcházejícím zimním období ve městě chaos, což by se týkalo následně opět zastupitelstva města.“
 

 

 
 
Není pravdou, že by radnice nekomunikovala s občany v této záležitosti.

V posledních dvou číslech Přeštických novin (10 a 11/2009) jsem o tomto problému  podrobně informoval spoluobčany.

Situace s úklidem sněhu ve městě je městem projednána, zajištěna a vyřešena.

Jednak předpokládáme, že občané budou dále odklízet sníh před svým domem, jako doposud.

Město vytýčilo hlavní frekventované trasy (chodníky) ve městě, které budou uklizeny službami města do 8 hodin od napadnutí sněhu.

Zároveň určilo vedlejší trasy (chodníky), kde bude sníh odklizen do 48 hodin od napadnutí sněhu službami města, tzn. do dvou dnů.
 
Touto informací starosty byla ukončena diskuse k tomuto bodu. Nikdo z dalších přítomných zastupitelů ani občanů k tomu neměl žádnou připomínku či dotaz. Jednání zastupitelstva pokračovalo dalším bodem programu.
 
 


K tomu s odpovědí vystoupil starosta města a poskytl přítomným zastupitelům a občanům informaci zhruba v tomto znění: