Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
Vážení voliči a sympatizující KSČM v Přešticích, 

poskytujeme Vám touto cestou, jako zastupitelé zvolení za KSČM v Přešticích, po určité době druhou informaci o významných bodech jednání zastupitelstva města Přeštice v uplynulém období a o našich postojích:

                                                                                                                              Přeštice: listopad 2007 

 

*** 
Dne 8. března 2007 schválilo zastupitelstvo města záměr výstavby krytého bazénu v Přešticích, který by měl být následně dislokován v prostoru vedle nové školy (Na Jordáně) a budovaného zimního stadionu . Byla schválena jedna ze tří předložených variant a to krytý bazén bez venkovního bazénu, ale s možností otevřít jednu stranu bazénu pro přístup z venkovních ploch, kde se lidé budou v létě opalovat. Město Přeštice nechalo vypracovat projekt na jeho výstavbu, aby mohlo požádat o dotaci z fondů Evropské unie. Bez projektu není možné požádat o dotace, které by měly být k čerpání v letech 2008 - 11. Jenom tento projekt bude stát město Přeštice cca 2 miliony Kč.
 
Je skutečností, že pokud se nepodaří městu získat dotaci z EU, bazén se v Přešticích nebude stavět, protože město samo na něj nemá finanční prostředky a projekt bazénu bude k ničemu. (Jedná se celkově o stavbu za desítky milionů korun).
 
Jak známo, v současné době má čerpání finančních prostředků z EU do ČR zpoždění a navíc díky odstupujícímu místopředsedovi vlády, lidovci Čunkovi, který za to zodpovídal, se toto ještě zkomplikovalo.
 
Chceme však v tuto chvíli zdůraznit, že zatím není nic rozhodnuto a rozhodovat se o  těchto penězích bude mimo město a v budoucím období. Město Přeštice však zatím podniká správné přípravné kroky. V roce 2008 by snad mohlo padnout rozhodnutí. Případně v dalších letech.
 
Dalším problémem bazénu bude následná ekonomika jeho provozu. Provoz bazénu bude „něco“ stát a bude potřeba dosáhnout určitého denního průměrného počtu platících návštěvníků, aby se provoz zaplatil. Oba zastupitelé za KSČM jsme po rozsáhlé diskusi hlasovali pro tuto variantu bazénu.

 

***  Jak jste možná zaregistrovali, byly zahájeny pozemní úpravy pro výstavbu zimního stadionu v Přešticích, který staví soukromý investor, společnost AREA GROUP, za stavebninami Welstam směrem k Zámostům. Zimní stadion by měl být hotov do října 2008. Proti původnímu harmonogramu došlo k určitému zpoždění zahájení výstavby kvůli sporů města se společností, která provozuje stavebniny, jako účastníkem stavebního řízení, ale tento spor byl uzavřen a stavba byla zahájena.


***   Město Přeštice se svými 6 000 obyvateli bylo radou města (5-ti lidmi) opět v roce 2007 zapojeno do akce „Vlajka pro Tibet“. V Přešticích na radnici opět vlála tibetská vlajka. 
Jak známo, je to protičínská akce, kdy před 50 lety došlo k obsazení Tibetu Čínou, která jej historicky považuje za své území. Na žádost zastupitele KSČM, aby tato otázka byla také zařazena na program jednání zastupitelstva, abychom se k tomu mohli také vyjádřit, zastupitelstvo neschválilo tento předložený návrh a tak vlastně nepřímo schválilo bez diskuse tuto „truc akci“ proti „komunistické Číně". Jedná se o akci z dob prezidentování Václava Havla, známého autora absurdního dramatu. 
Obrazek
Problém je v tom, že městu nepřísluší do kompetence otázky mezinárodní politiky, zejména, když je to věc, která se netýká přímo České republiky ani města. Od toho jsou jiné orgány státu, případně jiné organizace.
 
A druhý problém je ten, že u nás není obava, že by tzv. demokraté v radě města Přeštice chtěli být objektivní a spravedliví ke všem státům a udělali proto i jiná gesta. Například, že by vyvěsili v Přešticích černou vlajku na protest proti únosům a zavlečení lidí do cizí země, jejich mučení a věznění a to bez práva na obhájce a řádný proces jako se děje např. na americkém Quantanámu, a podobně.
A členové rady nemusí chodit 50 let zpět

Podle této divné logiky současného vedení města, zaujímat účelové postoje k mezinárodním otázkám, by situace mohla dojít tak daleko, že zastupitelstvo města vždy probere jako první bod ve dvou hodinách mezinárodní politickou situaci, zaujme většinový zásadový postoj a rozhodne se, za co a dokdy vyvěsí jakou vlajku. A pak, když mu zůstane čas, bude řešit problémy města.
 
Jak známo řada krajských zastupitelstev, ale i měst tuto akci odmítlo jako jim nepříslušnou. Vedení města Přeštice setrvává zatím pevně v „extrémním, nevyváženém postoji“.

 

***   Výtahy u lékařů. Jak jste již byli námi dříve informováni, když se připravoval v září 2006 volební program KSČM pro komunální volby v Přešticích, obrátil se na nás, zastupitele za KSČM pan Josef Šobr /76 let/, předseda Organizace zdravotně postižených spoluobčanů v Přešticích, která sdružuje 460 členů z Přeštic a spádového okolí. 

Že už neví na koho se v Přešticích obrátit, abychom jim jako komunističtí zastupitelé pomohli
. Že už jednal snad se všemi, včetně starosty a místostarosty a vystupoval při všech možných příležitostech ve městě, ale že neuspěl. Že se setkává spíše s posměšky. Lékaři jsou podle jeho slov v Přešticích v prvních a druhých patrech domů bez výtahů a mnohým starým a nemocným spoluobčanům to dělá značné problémy. 
Pan Šobr tehdy také řekl: „V našem věku už uvažujeme jinak než za několik let, nebo v příštím volebním období. My uvažujeme v relacích teď, měsíc, maximálně rok“. Řadě našich členů je přes 80 let.
 
Tehdy také řekl, že byl svědkem toho, jak ve staré budově snášeli pacienta 4 chlapi v prostěradle, protože nemohl sejít ze schodů. Hovořil o tom, co je to za strašné úsilí když vynášeli /rvali/ vozíčkáře s vozíkem do zubní laboratoře do prvního patra a zpátky po úzkých schodech, protože zuby bolí každého stejně.
Jako zastupitelé za KSČM jsme viděli také pobavení, když jsme tyto argumenty pana Šobra na zasedání zastupitelstva města použili. Potvrzovalo se, že již je to v Přešticích folklór.
 
Do rozpočtu města na rok 2007 se nám to nepodařilo prosadit. Jako zastupitelé za KSČM jsme zůstali osamoceni s tímto požadavkem i když jsme při schvalování rozpočtu získali nakonec veřejný příslib pana starosty a tajemnice, že se to bude řešit, když se nějaké peníze podaří získat. 

Ekonomickou prioritou města pro rok 2007 bylo však bezplatné převzetí „kostela na Vícově“ (2 km za městem) do majetku města od Římsko – katolické církve a jeho oprava za finanční prostředky města
, na který bylo schváleno jen v září 2007 dalších půl milionu korun a další peníze tam ještě „potečou“. 

Jinými slovy. Na osvícení kostela v noci a jeho opravu by peníze v rozpočtu byly a na výtah pro staré a nemocné lidi k lékaři se peníze v rozpočtu bohužel nepodařilo nalézt
.
Na základě našeho apelu se tím začalo vedení města vážně zabývat. Avizovali jsme, že to myslíme vážně. Nebylo by totiž dobré, aby tato záležitost přerostla hranice města.


Současný stav ? Začátkem listopadu 2007, byla zahájena výstavba výtahu u obvodních lékařů ve staré budově a řeší se druhý výtah u „zubních lékařů“, kde je ve hře také varianta, že jeden zubař bude mít nově ordinaci na místě přístupném vozíčkářům a podobným pacientům, protože technicky je zde výstavba výtahu problematická. Máme z toho upřímnou radost, že jsme se mohli zastat lidí, kteří se již nedokážou bránit a kteří potřebují pomoc. Věci se pohnuly správným směrem. 

 

***  Jak jsme Vás informovali, kostel Sv. Ambrože na Vícově se stal skutečně majetkem města Přeštice a město Přeštice nyní aktivně financuje jeho opravu a provoz. Římsko-katolická fara v Přešticích byla tak „laskava“ a vyhověla žádosti vedení města Přeštice (ODS, Nezávislí a KDU-ČSL) a předala bezplatně do majetku města tento kostel Sv. Ambrože na Vícově, včetně přilehlých pozemků a porostů na nich, a to na základě smlouvy darovací s věcným břemenem. 

Na oplátku, katolická církev umožní městu, vybudovat na náklady města chodník z druhé strany kostela ve městě tak, aby se nechala tato dominanta obejít dokola. 
 
Situace je nyní taková. Církev může v kostele na Vícově nadále dělat obřady kdykoliv, město je povinno ji tam pustit, ale od teď platí všechno město ! 
Starosta města pan Mgr. Fornouz /ODS/ informoval zastupitelstvo, že se mu podařilo získat v létě 2007 účelovou dotaci z Krajského úřadu 200 000 Kč na opravu pláště kostela, dalších 300 000,- Kč dalo město ze svého rozpočtu.

Jak známo, nemáme jako zastupitelé za KSČM v zásadě nic proti kostelu, ať se tam modlí kdo chce. Ani nic proti jednorázovému příspěvku města na kostel, když město bude přispívat i dalším složkám a institucím ve městě na činnost rovnoměrně.
 
Město by však nemělo vlastnit budovy jako je kostel a být hlavním investorem oprav a ekonomickým provozovatelem kostela (jedné z mnoha církví). To není jeho posláním. Využití tohoto kostela pro občany města je zanedbatelné. Tím, kdo by měl především přispívat na provoz, opravu a údržbu svého kostela je katolická církev, věřící a stát. Město by mělo zůstat jen jedním z přispivatelů, vedle dalších dárců a sponzorů. Za nějakou dobu by mohly na město přijít se stejnými požadavky další církve na miliony korun.
 
Vzhledem k tomu, jak se v tomto období katolická církev pere s českým státem o Chrám svatého Víta na Pražském hradě, a jaký při tom používá vůči českému státu slovník, tak se jí v Přešticích podařil “majstrštyk“. 
 

 

*** Zastupitelstvo města schválilo výstavbu obytné zóny severní části města, s pracovním názvem „Obytná zóna SVATOPLUKOVA“ o rozloze 48 000 m2 (níže pod Penny Marketem). 

Vítězem soutěže se stala opět firma AREA GROUP, která zde během 15-ti let, ve třech etapách, postaví obytné domy, včetně venkovních prostor pro odpočinek a volný čas. Zóna je dislokována mezi ulicemi Svatopluka Čecha a silnicí na Dolní Lukavici, k nové silnici, která vede dolů od obchodního domu PLUS. 
 

 

*** Město Přeštice zakoupilo pro dobrovolné hasiče města Přeštice nový velkokapacitní hasící cisternový vůz v částce více než 6 mil. Kč. Vozidlo bude představeno občanům poprvé při akci „Rozsvěcení vánočního stromu" 12. 12. 2007 na náměstí v Přešticích.

 

*** Vedení města informovalo zastupitelstvo města o informaci z Ředitelství silnic a dálnic, že práce na čtyřproudém dálničním přivaděči k Přešticím, od Vysoké ke křižovatce spojující Zastávku a Dolní Lukavici nad Přešticemi, jsou aktuální a mají být zahájeny v roce 2008 a mají být dokončeny do konce roku 2011. Ještě však nebylo vydáno stavební rozhodnutí.
 

***  Stavba vlastního silničního obchvatu Přeštic, už jen dvouproudého by měla poté navazovat. Počátek stavby 2010 se zatím nezměnil. Dopravní situace se proto do konce roku 2013 v Přešticích nezlepší.

 

***  Rada města schválila zdražení nájmů v bytech ve vlastnictví města od 1. 1. 2008 na maximum, kolik umožňuje městu vyhláška. Toto opatření se bude týkat cca 200 bytů v majetku města Přeštice. Byty jsou ve třech kategoriích. V nejvyšší kategorii bytů města by mělo zdražení představovat podle informace pana starosty 200 Kč měsíčně.
 
Na náš dotaz, co vede radu města ke zdražování, a na maximální úroveň, odpověděl pan starosta, že je to regulované nájemné a že je to málo.
 

Jako jediní zastupitelé za KSČM jsme nad tím vyslovili pochybnost a nesouhlas. I v souvislosti s celkovým zdražováním všeho, plynu, elektřiny, poštovného atd., včetně placením u lékařů, za léky od 1.1.2008.

Argumentovali jsme tím, jestli na to lidé budou ještě mít. Nikdo jiný ze zastupitelů k tomu nediskutoval a neměl žádných připomínek, tudíž je to schváleno.

Tolik stručné info od nás.  
  
 

Další informace jsou zveřejněny na internetu na www stránkách ZO KSČM Přeštice:                                   www.zokscm-prestice.estranky.cz

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva města (upravené pro veřejnost, bez osobních údajů lidí) najdete (se zpožděním) na www stránkách města:                                                                          www.prestice-mesto.cz
 
 
 

Portrét