Jdi na obsah Jdi na menu
 


         Vážení spoluobčané, voliči,

představujeme Vám „Volební program Komunistické strany Čech a Moravy v Přešticích na léta 2006 – 2010“. Prostřednictvím tohoto dokumentu Vás chceme informovat o našich záměrech, které bychom chtěli v Přešticích a přidružených obcích v tomto volebním období realizovat.

 

 

NAŠE PŘEŠTICE

moderní město – práce – vzdělání – zdraví – služeb – odpočinku

k němuž patří přidružené obce

Skočice, Žerovice a Přeštice - Zastávka

V oblasti investic budeme prosazovat:

*  Dokončení výstavby „víceúčelové sportovní haly - zimního stadionu“, na Jordáně.

* Vyřešení závažných problémů s městskou kanalizací v ulicích Nerudova, Gagarinova, Revoluční, až po Palackého ulici, která díky nové výstavbě pod Penny Marketem kapacitně již nestačí na odvod kanalizačních odpadů, což způsobuje jejich vytékání v domech občanů.

*  Vybudování kanalizace v Ostrovní ulici v Přešticích, včetně úpravy veřejného prostranství.

*  Dokončit protipovodňová opatření kolem řeky s cílem ochránit majetky a životy občanů.

* Pokračovat v koordinaci s Krajským úřadem Plzeňského kraje na přípravných pracech  na vybudování silničního obchvatu města směrem k Žerovicům, tak aby do roku 2010 byl tento obchvat realizován dle připraveného časového harmonogramu a došlo tak k odlehčení přetíženého města dopravou a zmenšení ekologické zátěže ve městě.

*  Pokračovat v přípravných pracech na budování průmyslové zóny v Přešticích mezi městem a připravovaným silničním obchvatem, směrem k Žerovicům, neboť rozvoj průmyslu ve městě zabezpečí budoucí rozvoj města.

* Založit přípravu na vybudování venkovních bazenů pro účely koupání obyvatel města a okolí. A to za situace, kdy je jasné, že na krytý bazén nebudou finanční prostředky.

* Zaměřit se na budování malometrážních (startovacích bytů) pro mladé lidi.

V oblasti zdravotnictví budeme prosazovat:

 * Zřízení výtahů pro pacienty u obvodních i specializovaných lékařů, za účelem zajistit snadnou dostupnost lékařů pacienty, včetně bezbarierových vstupů.

* Budeme podporovat realizaci navržených záměrů ze Studie ke komunitnímu plánování v našem městě pro seniory a nemocné spoluobčany, při budování domova důchodců, domu s pečovatel-skou službou, stacionáře včetně krizového a poradenského centra.

 

V oblasti dětí a mládeže budeme prosazovat:

* Zřízení nových, či zpřístupnění bezplatně stávajících sportovních ploch pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

* Zřízení silničních zpomalovacích pruhů v ulici V Háječku u Základní školy v Přešticích, kde vznikla nebezpečná závodní dráha.

* Rozšíření Domu dětí a mládeže v Přešticích pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

* Budeme iniciovat jednání zastupitelstva města k řešení otázky možnosti zlepšení kulturního vyžití občanů ve městě, zejména mladých lidí, neboť tato oblast je předmětem kritiky občanů, přičemž Kulturní zařízení města Přeštice by mělo sehrát výraznější roli v této činnosti.

V oblasti kriminality budeme prosazovat:

* Chceme nastolit na jednání zastupitelstva města k řešení otázku kriminality ve městě, kdy roste pocit strachu spoluobčanů s nárůstem krádeží v soukromých objektech občanů (bytech a domech). V této souvislosti chceme také zhodnotit přínos a užitečnost Městské Policie, která do Přeštic zajíždí.

V oblasti řídící a organizátorské práce Městského úřadu:

* Chceme nastolit na jednání zastupitelstva města k řešení otázku neustálého nárůstu počtu pracovníků Městského úřadu a otázku racionalizace práce pracovníků úřadu. To za situace, kdy u občanů roste pocit, že na MěÚ roste byrokracie, což negativně pociťují při jednání na MěÚ.

Ve Skočicích budeme prosazovat:

* Opravu katastrofálního stavu vnitřních komunikací v obci.

* Vyřešení „požární zbrojnice“ pro dobrovolné hasiče.

V Žerovicích budeme prosazovat:

* Dokončení úpravy ulice „V Bráně“.

* Dokončení odkanalizace obce.

* Dokončení obrubníků kolem parčíku v obci.

V Přešticích - Zastávce budeme prosazovat:

* Dokončení odvodu dešťové vody kolem železničního přejezdu.

* Řešení špatného stavu místní kanalizace.

* Řešení otázky důstojné společenské místnosti pro obec.

 

Věříme, že náš volební program Vás oslovil a zaujal. Jeho obsah sleduje naplnění úvodního sloganu „Naše Přeštice - moderní město ....“. Chceme, aby se nám všem tady dobře žilo.

 

 

Naším krédem je:       „KSČM s lidmi pro lidi“

 

 

 

 
 

Portrét