Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEŠTICE - FIRMA LIDL ŽÁDÁ MĚSTO O POVOLENÍ POSTAVIT SUPERMERKET VE VNITROBLOKU

 Přeštice

 

 

 

 

Na jednání zastupitelstva města Přeštice dne 17. 9. 2009 byl zařazen bod s pracovním názvem:

 

PREZENTACE ZÁMĚRU VÝSTAVBY OBCHODNÍHO STŘEDISKA LIDL V PŘEŠTICÍCH.

 

Každý ze zastupitelů města (15 lidí), obdržel 7 dní před zasedáním zastupitelstva fotograficko-počítačovou studii o 11 barevných stránkách formátu A3, jak by vypadala případná stavba nového Supermarketu firmy LIDL (diskontní nízkonákladový potravinářský maloobchod)

Ten by měl být umístěn ve vnitrobloku, mezi bytovkami uprostřed města, kde byl před několika lety zřízen za cca 20 milionů Kč městský park. Celá studie obrazově, bez širšího textového komentáře ukazuje, jak by byla stavba umístěna v celém prostoru, z jakého materiálu by byla vytvořena, atd..

Zároveň byla tato fotostudie zapůjčena v několika výtiscích i přítomným spoluobčanům na jednání zastupitelstva, aby si mohli přítomní občané udělat představu o čem se jedná, a aby se k tomu mohli případně vyjádřit.

Na zasedání zastupitelstva vystoupil s doprovodnou ústní informací k této fotostudii zástupce firmy LIDL, pan Jiří DUCHOŇ, který celý záměr představil.

Zastupitelstvo města nejednalo 17. 9. 2009 o tom, zda žádost firmy LIDL schválit či nikoli. Ale jednalo o tom, jak se k této žádosti postavit. 

Zda ji odmítnout, či ji pustit k širší diskusi, aby se k ní mohli vyjádřit občané města.

Nakonec většinou hlasů, při opakovaném hlasování, bylo schváleno usnesení, že rada města uspořádá do konce měsíce října 2009 veřejné sezení občanů k této studii, kde bude občanům tato studie představena a občané se k ní budou moci vyjádřit. 

Nebude k této věci probíhat městské referendum, ale je zájem vedení města a  zastupitelů poznat názory spoluobčanů na tuto záležitost. 

Konečné rozhodnutí v této záležitosti učiní zastupitelstvo města na svém dalším zasedání po tomto veřejném sezení občanů.

 

Podstata návrhu firmy LIDL:

 

Firma LIDL by na své náklady, místo současné křižovatky u Spolkového domu vybudovala 5-ti ramenný kruhový objezd, ze kterého by  se zajíždělo na parkoviště před nový Supermarket LIDL do vnitrobloku. 

Parkoviště pro automobily nakupujících, v počtu cca 30 vozidel, by bylo umístěno asi 20 metrů od zadní stěny bytovky v ulici  Tř. 1. máje, směrem do vnitrobloku, podélně s bytovkou.  Za parkovištěm by byl vybudován Supermarket LIDL o rozměrech prodejní plochy 800 m čtverečních + zázemí prodejny cca 200 m čtverečních. 

Vnější plášť prodejny by byl vytvořen z hnědého dřevěného obkladu s popínavými rostlinami, aby prodejna vytvořila přírodní kulisu. Střecha prodejny by byla zatravněna. Firma LIDL by zde zřídila navíc i 9 m vysoké lezecké centrum (jakousi homoli), jako doplněk odpočinkové zóny.

V každém případě vizuální stránka prodejny je zpracována na obrázku zajímavě, vizuální stránka věci však není jediné kritérium, které je potřeba při rozhodování posuzovat.

Nechceme nyní popisovat prvotní diskusi, která probíhala k tomuto projektu na zasedání zastupitelstva.

 

 

Pohledů ze kterých je nutné umístění prodejny LIDL posuzovat je více, např.:

hledisko nové dopravně - bezpečnostní situace v místě vybudovaného nového
   kruhového objezdu
* hledisko každodenního zásobování prodejny a s tím spojené problémy
* hledisko zajíždění a parkování vozidel nakupujících do vnitrobloku a z vnitrobloku
* hledisko ztráty klidové zóny uprostřed města
* hledisko ztráty městského parku
* hledisko rodičů na hrací prostor pro své děti
* hledisko hluku, prašnosti
* hledisko celkového koloritu městečka
* hledisko obohacení, narušení či likvidace dosavadní prodejní sítě v centru města
* hledisko promarnění dosavadní 20-ti milionové investice na vybudování městského
   parku
* a další

 

Pohled zastupitelů za KSČM na umístění Supermarketu LIDL do vnitrobloku  je bez širší diskuse s občany a našimi voliči zatím následovný:

 

1) Oba dva zastupitelé za KSČM hlasovali pro to, aby žádost firmy LIDL byla předložena k diskusi občanům, aby se k tomuto návrhu mohli spoluobčané vyjádřit.

 

2) Umístění Supermarketu LIDL do vnitrobloku není jen záležitostí zastupitelů města či občanů, kteří žijí v přilehlých bytovkách města u vnitrobloku. Je to klidová zóna v centru našeho města, která se týká občanů celého města a je potřeba jim dát prostor se vyjádřit.

 

3) Předběžný pohled zastupitelů za KSČM, bez širší diskuse se svými voliči a spoluobčany, je neschválit umístění Supermarketu LIDL do vnitrobloku a to z důvodu, že nevýhody výrazně převyšují přínosy. O této žádosti však bude vedena ještě diskuse s voliči KSČM a spoluobčany.

 

 

Je zde ještě jeden problém, který by se musel vyřešit: 

Křižovatka u Spolkového domu je neuralgickým bodem Přeštic. Pokud by se zde budoval kruhový objezd (měsíc až několik měsíců), bylo by nutné vyřešit objízdnou resp. průjezdnou trasu Přešticemi a to by bylo pro město a občany bolestné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ 
O VÝSTAVBĚ SUPERMARKETU LIDL 
VE VNITROBLOKU MĚSTA PŘEŠTICE:
 
 
V úterý, dne 27.10.2009, se uskutečnilo z podnětu rady města Přeštice, veřejné zasedání občanů. Hlavním tématem projednávání byla uvažovaná výstavba supermarketu LIDL, ve vnitrobloku bytových jednotek v centru města. Zasedání se uskutečnilo v Kulturním a komunitním centru (KKC - v hotelu na náměstí) od 17.00 hodin.
 
Ve velkém sále KKC bylo přítomno více než 170 občanů a atmosféra byla poměrně napjatá.

Někteří občané totiž vůbec nezaregistrovali informaci, že výstavba supermarketu LIDL není zatím zastupitelstvem schválena, ale že zastupitelstvo města, většinou osmi hlasů svých zastupitelů (z patnácti), rozhodlo o tom, že se zeptá občanů města, jestli tento supermarket v tomto prostoru chtějí.

Někteří občané přišli na toto zasedání jako na demonstraci, stávkovat a bojovat proti výstavbě.

Je to i k zamyšlení pro vedení města do budoucna, jestli tato záležitost byla s občany dostatečně předem vykomunikována.

 

Na tomto veřejném zasedání vystoupil zástupce firmy LIDL pan Duchoň, který bez emocí představil promítnutím obrázků a slovním komentářem vizi nově uvažovaného supermarketu a jeho umístění v prostoru vnitrobloku města.

 

 

 
Byla to dvě vystoupení, každé na jiném pólu pomyslné úsečky. Jedno vystoupení extrémně vychválilo projekt a jeho přínosy. Druhé vystoupení extrémně zkritizovalo tento projekt a představilo dopady. Soudný člověk musel poznat v této smršti argumentů, že pravda je někde uprostřed.
 
Na tomto veřejném zasedání vystoupilo v diskusi několik občanů. Většinou kritizovali výstavbu supermarketu LIDL v tomto prostoru. Někdo racionálními argumenty, někdo naprosto emotivně.
 
Z pohledu KSČM bylo zajímavé to, že tam někteří vystupující měli snahu stavět těchto osm zastupitelů, kteří rozhodli o tom, že se zeptají občanů na jejich názor, do role „odepsaných lidí“. Že se tito zastupitelé tímto rozhodnutím znemožnili a dokázali tak, že nejsou hodni toho zastupovat občany města. Že tento návrh měli zamítnout okamžitě, že je to celé nesmysl.
 
Ve druhé části diskuse, která už nabírala na otáčkách a kdy přítomní občané většinově souhlasili s tímto názorem, vystoupil zastupitel za KSČM. Vystoupil jako jediný z těch osmi, kteří hlasovali pro to, zeptat se občanů na názor a zhruba řekl toto: (pozn. KSČM má jen dva zastupitele z patnácti).
 
„Já patřím k těm osmi grázlům - zastupitelům, kteří rozhodli o tom, že se zeptáme občanů města na jejich názor, jestli tento supermarket tady chtějí nebo ne“. „Já sám jsem mluvil asi se třemi lidmi kteří tam žijí, ale mám pocit, že je to závažná otázka, která se týká nejenom lidí, kteří tam bydlí, ale občanů celého města“. „A myslím si, že tři názory jsou málo na zodpovědné rozhodnutí“.
„Dnes je plno manažerů, jak jsme tady viděli, kteří se nepotřebují nikoho na nic ptát, je jim všechno jasné“. „Vůbec, dneska je situace taková, že se nikdo nikoho na nic neptá“. „A lidi pak koukají“. „My jsme rozhodli o tom, že se Vás zeptáme, protože chceme znát Váš názor, od toho jsme dneska tady“. „Já se za toto rozhodnutí nestydím“.
 
Poté diskuse pokračovala dál, už ale v jiném tónu.
 
Nakonec starosta města ukončil diskusi a při odpovědi na jednu z posledních výzev, aby zastupitelé města veřejně po jednom řekli občanům, jak budou hlasovat starosta řekl, že zastupitelé města jsou většinově přítomni v sále a že si dnešní diskusi musí vyhodnotit a podle toho se sami rozhodnou jak budou hlasovat.
 
 
Stanovisko základní organizace KSČM v Přešticích k supermarketu firmy LIDL:
 
Jako zastupitelé města zvolení za KSČM jsme požádali také výbor ZO KSČM o jasné stanovisko k výstavbě supermarketu LIDL ve vnitrobloku v Přešticích. 
(ANO nebo NE). Protože to je otázka, která hýbe celým městem.
 
Dostali jsme tři stanoviska:
 
1)    Udělali jste dobře, že jste jako zvolení zastupitelé za KSČM hlasovali pro to, aby se občané města k tomu mohli vyjádřit.
2)    Výbor ZO KSČM nedoporučuje zastupitelům města za KSČM hlasovat  pro výstavbu supermarketu LIDL ve vnitrobloku.
3)  Výbor ZO KSČM nemá nic proti tomu, aby ve městě byl postaven supermarket firmy LIDL, pokud se najde vhodné místo na okraji města, které nebude občanům vadit.
 


Klíčové zasedání zastupitelstva města k otázce supermarketu LIDL: 

Dne 5.11.2009 se uskutečnilo od 18.00 hodin zasedání zastupitelstva města Přeštice, za zvýšeného zájmu občanů, ale už ne tak velkého, jako na veřejném zasedání. Zastupitelstvo hned v úvodu rozhodovalo o tom, zda nabídku firmy LIDL na výstavbu supermarketu schválit či nikoliv.
 
Starosta města shrnul v úvodu celou historii projednávání této otázky, výsledky internetové ankety občanů a výsledky ankety přítomných občanů na veřejném zasedání. 

Všechny výsledky byly výrazně většinově proti výstavbě supermarketu. Ale je nutno dodat, že byla i část lidí, kteří by si zde supermarket přáli. Proběhla k tomu krátká diskuse zastupitelů a přítomných občanů. Své negativní stanovisko dala i Komise pro životní prostředí města. Někdo se odvolával na rozvojové plány města, které však většina občanů nezná a možná ani netuší, že něco takového existuje. Někdo to považoval za nesmysl se o tom vůbec bavit, že je všechno jasné.
 
Zastupitel za KSČM k tomu v diskusi řekl, že pro něj bylo vyjádření občanů jednoznačné a poděkoval občanům za projevený vztah k dění ve městě. Dále řekl, že se nepočítá mezi ty, kteří rozumí všemu a pokud bude v budoucnu nějaká otázka, kde si nebude jist správností rozhodnutí, bude znovu hlasovat pro to, aby se zastupitelstvo zeptalo občanů na jejich názor. Aby s tím občané počítali, že to může klidně nastat.
 
Došlo na hlasování. Z patnácti zastupitelů bylo čtrnáct přítomných, jeden omluven.
 
Výsledky hlasování:
 
14 proti výstavbě supermarketu
0   pro
0   se zdrželo hlasování
 
Vyřešeno, rozhodnuto! Supermarket firmy LIDL se ve vnitrobloku uprostřed města Přeštice stavět nebude! 
Řada přítomných občanů zatleskala tomuto rozhodnutí a zasedání zastupitelstva pokračovalo dále podle schváleného programu.
 
 
 
Původní informace:
 

 

Jako oponentka tohoto projektu vystoupila architektka, která projektovala výstavbu městského parku v tomto vnitrobloku, který byl před třemi léty dokončen nákladem 18 milionů korun.
 
 

Portrét