Jdi na obsah Jdi na menu
 


DODÁVKY MĚSTSKÉ VODY A CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V PŘEŠTICÍCH

Ve čtvrtek 17. 9. 2009 se uskutečnilo jednání zastupitelstva města Přeštice. 

V úvodu jednání, po seznámení zastupitelů se zprávou o činnosti rady města v mezidobí od posledního zasedání zastupitelstva vystoupil v diskusi zastupitel KSČM a zeptal se pana starosty, jak je to s výběrem nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury (zkráceně VHI) města Přeštice.

Jak známo město Přeštice vlastní vodohospodářskou infrastrukturu, která se skládá z mnoha desítek kilometrů vodovodů i kanalizace, vodních vrtů, zásobníků vody, čističky odpadních vod atd., v celkové hodnotě cca 650 milionů Kč. 

Jednotlivé části VHI jsou různě staré, tak jak se postupně budovalo město, tzn. některé části jsou staré již desítky let a proto město
 musí ročně investovat cca 10 milionů Kč na průběžnou obnovu, rozšíření a údržbu VHI.

Město si smluvně najímá na základě výběrového řízení odbornou vodo-hospodářskou firmu, která tuto vodohospodářskou infrastrukturu pro město za úplatu provozuje vždy na 5 let.

Koncem roku 2009 končí současnému nájemci smlouva o pronájmu VHI a město Přeštice ví už od začátku letošního roku, že musí vybrat nového provozovatele VHI a uzavřít s ním smlouvu. (Může to být i současný nájemce, pokud předloží nejlepší nabídku)

K tomu by měla být zřízena výběrová komise města
, která posoudí předložené nabídky jednotlivých zájemců a vybere nejlepšího provozovatele na dalších 5 let.

Tady se totiž bude rozhodovat o tom, jaká bude cena vodného a stočného v dalších letech v Přešticích především pro občany ! Kolik je potřeba vybrat peněz na vodném a stočném, kolik peněz z toho dostane město a kolik peněz z toho dostane nájemce VHI.

Jelikož se jedná o desítky milionů korun za kalendářní rok v našem malém městě, které se v celém systému pohybují na vodném a stočném, respektive, které občané a firmy zaplatí, požádali zastupitelé za KSČM starostu města, aby byl do této výběrové komise zařazen zástupce KSČM. 

Navrhli jsme zastupitele za KSČM, který má z předchozího působení ředitele velkého průmyslového podniku, pro posouzení nabídek těchto firem, jak odbornou vysokoškolskou kvalifikaci, tak i dlouholetou praxi.

Vzhledem k tomu, že je téměř konec měsíce září 2009 a výběrová komise na nového provozovatele doposud nebyla radou města ustanovena, požádal zastupitel KSČM pana starostu o vysvětlení, proč se tak ještě nestalo.  

Pan starosta k tomu řekl, že město si nechalo odbornou firmou z Prahy zpracovat "koncesní projekt", ve kterém se řeší možné varianty budoucího provozování VHI města na základě koncese  a ze kterého vychází doporučení, pro volbu nejoptimálnější varianty provozování VHI.
 
(Pozn.: Tento koncesní projekt nebyl levnou záležitostí a schválilo jej zastupitelstvo města v polovině roku 2009).

V současné době jsou údajně do tohoto materiálu ještě zapracovávány připomínky Státního fondu pro životní prostředí a celý projekt má zpoždění. Starosta uvedl, že není schopen zatím říci, kdy bude dopracování dokončeno a že jsou i města, kde tato smlouva není uzavřena několik let.

K tomu zastupitel KSČM ještě poznamenal, že celý dosavadní průběh výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury u něj budí podezření, že některým lidem z vedení města jde o to, vyšachovat zástupce KSČM (zástupce určité části voličů) z rozhodování o výběru nového provozovatele, kde se bude jednat o budoucí ceně vody ve městě.  Že to dělá dojem, jako by se to mělo rozhodnout jinde, mimo zástupců voličů. A že to není dobrý signál pro občany.  

Starostovi se tento názor nelíbil a ohradil se proti němu.

Zastupitel KSČM k tomu poznamenal, že k tomu nemá více co dodat, že to, co považoval za nutné již panu starostovi řekl.

Starosta opětovně přislíbil, že výběrová komise bude ustavena a že zastupitel města Přeštice za KSČM bude zastoupen v této výběrové komisi na nového provozovatele VHI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

Portrét