Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na zvýšení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2013

18. 9. 2012

Dne 11.9.2012 projednávalo zastupitelstvo města návrh nové vyhlášky města týkající se svozu komunálního odpadu, jehož podstatou bylo zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu pro občany města.

Návrh se odvolával na novelu Zákona č. 565/1990 Sb., „O místních poplatcích“, kdy tato novela zákona umožňuje obcím zvýšit tu část poplatku, která se vypočítává podle skutečných výdajů předchozího kalendářního roku vynaložených na systém hospodaření s komunálním odpadem až do výše 750,- Kč (dosavadní výše umožňovala pouze do 250,- Kč). 

Částka na úhradu skutečných výdajů v Přešticích za rok 2011 byla vypočtena na 483,- Kč.
 
Návrh nové vyhlášky předkládala zastupitelstvu města p. tajemnice Česáková s odůvodněním, že novela zákona toto městu umožňuje a tudíž, že předkládá návrh na novou výši poplatku 480,- Kč + 250,- Kč = 730,- Kč celkem nový poplatek pro rok 2013.
 
V praxi to znamená, že čtyřčlená rodina, zaplatí za týdenní vyvážení popelnice o 920,- Kč více než před rokem. Celkem 2920,- Kč na rok.
 
K tomuto návrhu se rozproudila diskuse.
 
Jeden z dotazů byl, proč by měli občané města platit 400 000 Kč ročně za odvoz komunálního odpadu ze zahrádek u řeky, když tam nemají zahrádku, proč to neplatí zahrádkáři?
 
Zástupce KSČM upozornil v diskusi na to, že město už v roce 2011 podalo 260 návrhů na exukuci majetku občanů, velmi často za neplacení svozu komunálního odpadu. Taková exekuce se vyšplhá na 17 000,- Kč pro postiženého. Chceme nahnat další lidi do této situace?
 
Zástupce KSČM zároveň požadoval, aby se snažil zástupce města v Západočeských komunálních službách ve spolupráci se zástupci dalších měst snížit náklady na provoz tohoto podniku, třeba i omezit manažerské výhody. Případně, aby placení funkcionáři města začali hledat jiné řešení do budoucnosti. Zástupce města v ZKS se přes výzvu k ničemu v diskusi nevyjádřil.
 
Zástupce KSČM vytkl také tajemnici, že má výborný instink na to, kde jakým koeficientem zvýšit pro občany daně, a jak tuto zátěž přenést (hodit!) na občany, ale že sociální situace mnoha občanů města ji absolutně nic neříká. Že by se také měla zajímat o druhou stranu rovnice, kde ušetřit, kde snížit náklady a jak zefektivnit práci. Že je to sice jednoduché hodit to na občany. Ale ne správné.
 
U zastupitelů ODS vyvolalo diskusní vystoupení zastupitele za KSČM úsměvy. ODS navrhla nezvyšovat cenu za svoz komunálního odpadu s odůvodněním, že je schválena novela zákona „O rozpočtovém určení daní“ a že město dostane více finančních prostředků z vybraných daní od státu, než v předchozím období a může ztrátu uhradit z těchto peněz. 
 
Zastupitelstvo města nakonec většinou hlasů tento návrh vyhlášky zamítlo. Většina zastupitelů v této těžké hospodářské době není ztotožněna s tím, že je možné tuto další zátěž přenášet na občany.
 
 
Poznámka pod čarou:
 
Že finanční a sociální situace mnoha občanů už i v našem městě není dobrá svědčí zápis z jednání rady města, kde je to samá výpověď z nájmu z městského bytu za neplacení nájemného, návrh na soudní žalobu a podobně. A to podle některých členů rady města je reálná situace daleko horší, než se objeví v zápisu. To je jen vrchol ledovce. Lidé z Přeštic už končí v Plzni na ubytovně Charity a pod mosty. Není práce, lidé nemají z čeho platit nájmy, živoří. Nedávno se ucházel jeden občan Přeštic o práci traktoristy v nedalekém JZD. Ač řidič, nebyl přijat, JZD preferuje praxi.
 
Viz odkaz na zápis z rady města:
 
 
 
Dodatek: 

V České republice jsou desítky tisíc lidí, bez domova, kteří se živí vybíráním popelnic, aby měli vůbec co jíst. Nahnal je tam kapitalistický systém, v čele s ODS. Situace se stále zhoršuje. KSČM se tomu nesměje, ani před tím nezavírá oči. Je čas na změnu poměrů! 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

Portrét