Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Pozvánka na oslavu 1. máje 2018 - Svátku práce

klopenka_1.maj.jpg

Dovolujeme si Vás pozvat na okresní

  oslavu 1. máje 2018
Svátku práce

která se uskuteční tradičně

dne 1.5.2018,
v areálu Pod Kaštany ve Dnešicích,
od 14:00 hodin
.

Hlavní řečník - PhDr. Ing. Jiří Valenta - poslanec Parlamentu ČR.

Kulturní program a občerstvení zajištěno.

Doprava z Přeštic individuální.

Srdečně Vás zve ZO KSČM Přeštice.  

 

7O. výročí událostí Února 1948

V těchto dnech si připomínáme 70. výročí událostí z "Února roku 1948", které jsou významnou křižovatkou novodobých dějin  naší země. 

 

gottwald.jpg

Tyto události jsou provázeny obrovskou nenávistí vůči KSČM ze strany české pravice, jsou překrucovány skutečnosti a tvrzeny lži o tom, co se vlastně tehdy stalo.

Počínaje "Únorem 1948" začala v naší zemi etapa budování socialismu. Únoru 1948 však předcházely významné události.

Události "Února 1948" byly vyvrcholením procesu, jemuž předcházelo těžké období naší země od Mnichovské zrady našich západních spojenců Anglie a Francie v 09/1938 kdy nás vydaly napospas hitlerovskému Německu, přes okupaci naší republiky fašistickým Německem počínaje 15.3.1939 a Vyhlášení protektorátu Čechy – Morava. Odtržení Sudet, vyhnání desetitisíců našich lidí z domovů ze Sudet, odtržení Slovenska a vytvoření klerofašistického státu na Slovensku, odtržení části Slezska a jeho připojení k Polsku, ale i odtržení Zakarpatské Ukrajiny a její připojení v Maďarsku. Fakticky došlo k rozbití republiky! Později byly vypáleny  Lidice, kde byli postříleni všichni muži, Ležáky, Javoříčko. Odehrály se těžké boje na Dukle, v Ostravě, v Brně i při Pražské operaci, všude byly obrovské ztráty na životech při osvobozování naší země z východu, kdy tady zemřelo 144.000 sovětských vojáků, přes 33.000 Rumunů a stovky příslušníku jiných národů, včetně Američanů. V této válce přišlo o život na 360.000 našich lidí na frontách, v koncentračních táborech, na popravištích a pod gilotinou!

Dne 5.4.1945 se uskutečnila 1. schůze exilové vlády na osvobozeném území republiky v Košicích a byl zde přijat klíčový "Košický vládní program", kterým byla určena linie poválečné obnovy a budování země. Byla zde vládou schválena role Národní fronty Čechů a Slováků, jako koalice všech antifašistických stran proti fašismu a jejím přisluhovačům.

Po těchto strašlivých událostech a porážce fašismu, nebylo možné se vrátit před rok 1938 a dělat, že se nic nestalo! Lidé chtěli změnu. Bylo nutné potrestat kolaboranty i viníky. Začala těžká obnova republiky prvním dvouletým plánem. Bylo nutné znovu vybudovat celou státní správu počínaje Národními výbory v obcích. Byly potíže se zásobováním, přídělový systém. V roce 1947 postihlo zemi navíc rekordní sucho a neúroda. To byla šance pro pravici, využít v politice tyto těžkosti země a změnit poválečnou orientaci zpět, na systém před Mnichovem (Mnichovskou dohodou 1938).

Proto dne 20.2.1948 podalo 12 ministrů vlády demisi prezidentu republiky (za stranu Lidovou, Národně-socialistickou a Demokratickou stranu Slovenska) s cílem položit vládu, nastolit úřednickou vládu a vypsat nové volby. V podstatě tyto strany vystoupily proti Košickému vládnímu programu, proti nové orientaci naší země. Vláda tehdy měla 26 členů a byla tvořena 6 politickými stranami. Ve vládě, v jejímž čele stál komunista Klement Gottwald zůstalo po demisi 14 členů a vláda měla stále nadpoloviční většinu členů a mohla podle tehdejší Ústavy nadále pracovat.

Premiér Gottwald tehdy předložil prezidentu Benešovi kádrové návrhy na doplnění vlády za ministry, kteří podali demisi. Prezident tyto návrhy 25.2.1948 přijal a podepsal jmenovací dekrety novým ministrům. Noví ministři nebyli členové KSČ (!), ale zástupci stran a organizací obnovené Národní fronty, kteří chtěli budovat novou republiku. KSČM měla v takto rekonstruované vládě dokonce menšinu!!!  Politické strany, které chtěly vyvolat krizi a pád vlády, tehdy udělaly strategickou chybu, špatně kalkulovaly a sami se poškodily!

Vše proběhlo v souladu s tehdejší Ústavou, demokratickými principy a ústavními zvyklostmi! Žádný státní převrat se tedy nekonal, jak dnes píší pravicová media a vykřikují někteří demagogové, které nezajímají historická fakta! Tato vláda získala podporu širokých mas po celé zemi. Taková je historická pravda o Únoru 1948!

* * * 

pozvanka_mdz_2018_prestice.png

* * *

Česká republika zvolila svého prezidenta

zemanovi.jpg

Plzeňský Krajský výbor KSČM

i ZO KSČM Přeštice blahopřejí panu 

Ing. Miloši Zemanovi, CSc.

ke znovuzvolení prezidentem České republiky

27. 1. 2018

Ve II. kole prezidentských voleb, které se konalo ve dnech 26. - 27.01.2018 byl znovuzvolen prezidentem České republiky pan Ing. Miloš Zeman, CSc.

Plzeňský krajský výbor KSČM i ZO KSČM Přeštice jsou potěšeni výsledkem těchto voleb a blahopřejeme panu prezidentu k jeho znovuzvolení.

Výsledek voleb byl velmi těsný a protikandidát pan Prof. Jiří Drahoš byl více než vyrovnaným protikandidátem. Rozhodující pro výsledek voleb byla asi politická zkušenost pana Ing. Zemana CSc. z politických funkcí a ze správy republiky.

Profesor Drahoš má velký potenciál voličů uspět v dalším období, kdy by se měl však projevit jako politik. Mezi vědou, kde doposud působil a politikou je velký rozdíl. Profesor Drahoš potřebuje čas, aby jej lidé viděli, jak se chová jako politik. 

Účast voličů ve II. kole prezidenstkých voleb, které se konalo ve dnech 26. a 27.01.2018 byla rekordní, něco přes 66 %. Hlavní zásluhu na tom mají média,  která zvedla voliče ze židlí i v té poslední obci České republiky. Opět rozhodl venkov, kde je jiná životní úroveň, než v Praze na lukrativně placených úřednických místech centrálních orgánů státu!

To co prohrálo volby profesoru Drahošovi byla media uhlobarona Zdeňka Bakaly a Pražské kavárny. Tolik špíny, lží, nepravd, pomluv, manipulací a hnusu, kolik bylo vrženo na prezidenta Zemana v předchozích dnech, už Česká republika dlouho nezažila! Ať už to bylo ze strany serverů CENTRUM.CZ, VOLNY.CZ, případně Hospodářských novin, ale i Televize DVTV, které tento uhlobaron vlastní a jimiž dlouhodobě manipuluje české veřejné mínění.

Venkov tyto lži odmítl!

Pravda ve volbách prezidenta zvítězila nad lží a nenávistí Bakalovců!

Pane prezidente Zemane, blahopřejeme Vám k vítězství ve volbách, ke znovuzvolení prezidentem České republiky.

ZO KSČM Přeštice

 

* * * 

 
Vzpomínka na Karla Aksamita
 
 
deska2_aksamit.png
 V Přešticích, na domě čp. 688, na Tř. 1. Máje,  kde bydlí rodina Klauberova je umístěna malá  pamětní deska Karla Aksamita, který v letech  1939 – 40 pracoval v Přešticích jako významný      funkcionář ÚV Komunistické strany v ilegalitě. 
 
 Bylo to po 15. 3. 1939, když Hitler obsadil  republiku. KSČ musela přejít do ilegality, vedoucí  funkcionáři strany museli uprchnout z republiky. 
 
 K. Akasamit se narodil 11.4.1897 v Koš‘tanech  u Teplic. Byl to dělník, byl členem sociálně -  demokratické mládeže. Byl  povolán jako mladý muž Rakousko - Uherskou monarchií do 1. světové války na ruskou frontu do Haliče, kde zažil bojový křest a hrůzy války. To jej formovalo.
 
Stal se zakládajícím členem KSČ v r. 1921. V roce 1923 se stává profesionálním funkcionářem Komsomolu. Poté byl zvolen předsedou celostátní Federace proletářské tělovýchovy. V roce 1924 je jmenován členem výkonného výboru Rudé sportovní internacionály se sídlem v Moskvě a v Německu. Byl účastníkem několika protifašistických kongresů.
 
Druhý den po okupaci republiky r. 1939  byl K. Aksamit zatčen v akci Gitter (Mříže). Po pár dnech byl propuštěn, ale musel podepsat prohlášení, že nebude vyvíjet politickou činnost. To nesplnil.
Po atentátu na Heidricha 27.5.1942, kdy fašisté rozpoutali v Čechách teror, kdy byly vypáleny Lidice a Ležáky a kdy byly povražděny stovky vlastenců se K. Aksamit stává na Velikonoce 1943 členem III. Ilegálního výboru ÚV KSČ. 
 
Tento výbor byl napojen na Moskevské vedení, kde byla část poslanců našeho Parlamentu a armádní kádry. Jako protifašistický odboj organizoval také sabotážní akce na Berounsku, Příbramsku a Plzeňsku. Byly na něj napojeny skupiny, které vykolejovaly vojenské vlaky, sabotovaly telefonní spojení, předávaly informace spojencům, ale i partyzánské skupiny působící v Brdech.
 
K. Aksamit se stal jako čelný protifašistický odbojář štvancem. Na podzim 1943 se přesouvá na Lounsko do vesničky Toužetín ke svému švagrovi Oldřichovi Kočkovi, kam později přijíždí i jeho manželka Božena Aksamitová.
 
Fašisté nezaháleli a dokázali zmáčknout každého podezřelého. Pod pohrůžkou smrti řada lidí promluvila. V ilegálním vedení strany měli fašisté konfidenta. Dne 21.6.1944 němečtí vojáci a gestapo obklíčili vesnici a začala razie. K. Aksamit v úkrytu pod schody pochopí, že je konec. Obrátí zbraň proti sobě. Jeho žena použila jed, umírala několik dní. Poslední slova v jeho deníku zněla: „Víme proč žít, věděl jsem proč dýchám“. 
 
Kromě K. Aksamita a jeho ženy bylo fašisty povražděno dalších pět lidí z této rodiny. Skončili pod gilotinou za to, že ukrývali osoby nepřátelské Velkoněmecké říši!
 
V garážích u autodopravce Antonína Klaubera v Přešticích se konaly schůze s K. Aksamitem, ten zde přespával do druhého dne. Odtud se šířily informace a letáky dále.
 
Klauber byl zatčen gestapem v r. 1941 a odsouzen k trestu smrti! Jelikož uměl dobře německy, byl mu trest změněn na pracovní lágr s poznámkou – návrat nežádoucí. Klauber pak byl až do konce války v lágru, v lomu u Drážďan. Domů se vrátil až v červnu 1945, když američané osvobodili tento pracovní lágr v Německu. Rodina Klauberových měla tehdy štěstí - přežili! 
 
Deska byla instalována v Přešticích v období let 1968-9 a nechal ji vyrobit Josef Smrkovský, tehdejší reformní předseda Parlamentu, který se Aksamitem znal a byl s Klauberem nějaký čas v lágru. 
 
Klauberovým patří náš dík za to, že odmítli požadavek z radnice po listopadu 1989 tuto desku odstranit z domu. Do roku 1990 existovala v Přešticích ulice s názvem Karla Aksamita. Nevydržela, byla přejmenována na Karlova.
 
Památník K. Aksamita v Teplicích je jedno z pietních míst v Ústeckém kraji. O památník pečuje Levicový klub žen.
 
V Přešticích každoročně při oslavách osvobození na tuto desku dává kytičku ZO KSČM Přeštice, jako výraz vděku a ocenění hrdinství.
 
K. Aksamit položil svůj život za osvobození naší republiky!
 
Nezapomněli jsme!

Výbor ZO KSČM PŘEŠTICE
 
(Ještě malá poznámka: Přeštice patří v Plzeňském kraji do části území naší republiky podle demarkační linie, kterou osvobozovali američané na konci II. světové války. Leží také v blízkosti hranic bývalých Sudet. Na české protifašistické odbojáře, kteří položili svůj život za osvobození naší republiky od fašismu, jako byl Karel Aksamit si tu za posledních 27 let nikdo z představitelů města nevzpomněl. 
Celkově jsme v posledních letech svědky překrucování historie II. světové války. 
Vrcholem nestoudnosti je, když se v těchto dnech jede delegace KDU-ČSL v čele s jejich předsedou a místopředsedou vlády v jedné osobě Pavlem Bělobrádkem a ministrem kultury Danielem Hermanem a s nimi bývalý biskup Plzeňské diecéze Římskokatolické církve František Radkovský omlouvat Sudetským němcům na sraz Sudetoněmeckého landsmanšaftu za jejich poválečný odsun z republiky! To je urážka všech obětí fašismu!
 
* * *
 
Z okresní oslavy 

1. máje - Svátku práce

ve Dnešicích 1.5.2017

Domů

 

valenta_dnesice.png

Členové naší základní organizace KSČM Přeštice a někteří s námi sympatizující občané se zúčastnili oslav 1. máje 2017 - Svátku práce ve Dnešicích v Areálu Pod kaštany, která se konala 1.5.2017, od 14:00 hodin.

Podle pořadatelů se této akce zúčastnilo přes 200 občanů. Jako hlavní řečník vystoupil s projevem současný poslanec Parlamentu ČR PhDr. Ing. Jiří Valenta z Plzně, který jednak vzpoměl 127-mi letou historii oslav 1. máje, ale rozebral i současnou domácí i zahraničně - politickou situaci.

V programu se občanům představili kromě poslance Jiřího Valenty další kandidáti, kteří budou kandidovat za KSČM na podzim roku 2017 do Poslanecké sněmovny. Mgr. Hana Hemzáčková ze Starého Plzence, Ing. Václav Štekl z Plzně, Josef Šefl z Dobřan a Ing. Pavel Blažek ze Šťáhlav. Kandidátka bude 20-ti členná.

V pestrém odpoledním programu vystupovalo několik družstev, či jednotlivých mažoretek z Plzně. Živá hudba navíc prokládala jednotlivé bloky programu. Počasí se nakonec vydařilo a při dobrém občerstvení se vytvořila příjemná atmosféra.

Zde je odkaz na politický projev poslance PhDr. Ing. Jiřího Valenty.

http://plkr.kscm.cz/aktualne/aktuality/zpravodajstvi-z-oslav-1-maje-2017-svatku-prace-organizovanych-kscm-v-plzenskem

* * *   

 

usa_vlajka33.jpg                                                                            

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA BY SE MĚLA VEŘEJNĚ DISTANCOVAT 
OD STÁTNÍHO TERORISMU USA 
A VEŘEJNĚ JEJ ODSOUDIT 
V SOUVISLOSTI S RAKETOVÝM ÚTOKEM ZE 7.4.2017 NA SÝRII! 

 

Vedení KV KSČM Plzeňského kraje žádá ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka /zvoleného za ČSSD/, aby se veřejně, prostřednictvím medií, distancoval od státně - teroristického raketového útoku USA na Sýrii ze dne 7.4.2017, který provedly USA bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.

Ze strany USA se jedná o otevřenou vojenskou agresi proti členskému státu OSN - Syrské arabské republice.

Česká republika je demokratický stát a ctí mezinárodní právo. Tento barbarský útok USA, provedený se souhlasem prezidenta Trumpa, je bezprecedentním pošlapáním mezinárodního práva, humanity a lidských práv.

USA se zařadily sami na seznam teroristických států. USA patří před mezinárodní tribunál za podporu terorismu ve světě.

Jejich vinou se svět dostal na pokraj 3. světové války.

Stále zřetelněji se ukazuje, že údajný chemický útok, který byl spáchán v Sýrii a který zatím nebyl vyšetřen, byl záminkou pro tento barbarský útok USA.

KV KSČM Plzeňského kraje rozhodně odsuzuje raketový útok USA na Sýrii.

Autor: Mediální úsek KV KSČM PK 

Zdroj: Mediální úsek KV KSČM PK

Odkaz: na www stránky KV KSČM níže: 

http://plkr.kscm.cz 

                                        * * * 

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VÝBOR KSČM
MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
 

 http://plkr.kscm.cz

                                                                    * * *  

 

Ukázka z knihy: 750 let Přeštic, (vydané v roce 1976).

Kapitola: V BOJI A BUDOVÁNÍ 

Květen 1945 patří k nejslavnějším stránkám historie KSČ na Přešticku. Předpoklady pro revoluční povstání lidu byly vytváře­ny již za první republiky I když zde KSČ nebyla početná, přesto v boji za jednotnou frontu a proti fašismu síla strany ke konci okupace vzrůstala. Revoluční vlna a akční jednota lidu rostla i na venkově.  

S ilegálním národním výborem v Přešticích vešly ve styk také ilegální národní výbory v Příchovicích, Zerovicích, Soběkurech a dalších obcích.  

Revoluční národní výbor, který praco­val ve složení dr. Stehlík V., Řeřicha J., Bureš V., dr. Čermák M., Hrádek M., ing. Jáger V., Kašpar J., Levora J., Nový J., Pěchouček V. a Zoubek V. se sešel 5. května 1945 na přeštické radnici, vydal prohlášení o převzetí moci, vyslal zástupce k německým po­sádkám na sladovně a ve škole a vyzval je, aby složily zbraně.  

Zanedlouho však přijely německé oddíly k budově bývalého hejt­manství, kde měl RNV své sídlo. Zde však byl nedostatek zbraní. Vyjednávalo se několik hodin. Němci měli v záloze silné jednotky v městském parku a v lese Vysoká. Velitelé německých jednotek se snažili dokázat, že ani v Plzni není revoluce, ale nekompromisní jednání členů RNV jim zabránilo ujmout se moci ve městě.  

V těch­to dnech vykonával RNV funkci okresní i městskou. Tento orgán byl vytvořen ze zástupců všech vrstev a politických stran, z obča­nů, kteří pracovali proti fašismu a za novou svobodnou republiku. Získal si od prvních chvil velkou autoritu. Mnoho občanů se na­bízelo ke spolupráci. Byli zajištěni kolaboranti a zabráněno, aby se s nimi lidé vypořádali bez soudu. Nedošlo ani k násilí vůči Němcům a zajatcům, kteří v Přešticích byli. Ukazuje to na vyso­kou morální ukázněnost lidí našeho města. Moc ve městě byla plně v rukou revolučních orgánů a tak jednotky americké armády přijely dne 6. května již do osvobozených Přeštic.  

RNV se rychle postaral o obnovení dopravy do Plzně a zajistil ve městě pořádek. Byl předán zabavený nacistický i kolaborantský majetek a ukořistěné zbraně. V revolučních květnových dnech projížděla naším městem větší skupina vojenských automobilů se sovětskými vojá­ky, kterým se dostalo velice srdečného přijetí od našich občanů. Po krátké zastávce pokračovala tato skupina v cestě do Plzně. 

Současně s ustavením RNV vystoupila KSČ na Přešticku z ilegality. Sekretariát okresního výboru strany byl umístěn v hotelu na náměstí. Vedl jej Matěj Bálek. Těsně po příjezdu česko­slovenské vlády do Prahy zúčastnil se soudruh Volopich aktivu komunistů, který vedl Klement Gottwald. Podle daných instrukcí začala se na Přešticku obnovovat a rozvíjet práce strany. Hlavní­mi organizátory a iniciátory rozmachu KSČ byli komunisté, kteří se vraceli z koncentračních táborů a aktivní účastníci ilegální ko­munistické odbojové činnosti. Tito lidé si svými činy v době oku­pace získali uznání a důvěru. Vysvětlovali, co je KSČ a jaký je její program a zdůrazňovali rozhodující podíl SSSR na porážce hitlerovského fašismu a našeho osvobození. Lidé jim věřili a vstu­povali do základních organizací KSČ. 

Str. 39 + 40  

(Existuje o tom i zápis v kronice města).